top of page

Een paard als collega

Ken jij die stem die zegt dat jij niet goed genoeg bent? Dat je niet voldoende ervaring hebt, dat het jou toch nooit gaat lukken? En ga jij dan nadenken totdat je niet meer durft of jezelf vergelijken met anderen, waardoor er onrust ontstaat?


Met Dusseldorp Coaching help ik jou van denken naar doen, van onrust naar rust en groeien in jouw zelfvertrouwen. Dit doe ik door middel van coachsessies met paarden, waarbij jij de ruimte krijgt om je vanuit ervaringen te ont-wikkelen.


Ervaringsgericht ont-wikkelen met paarden; klinkt mooi, maar wat bedoel je daarmee?


Vanuit ervaringen mag jij groeien en daar helpen de paarden jou bij.


Door met het paard een activiteit uit te voeren ontstaan er metaforen voor het dagelijks leven. De paarden brengen jou met hun natuurlijke gedrag, op een eerlijke en oordeelloze manier, direct naar jouw kern. Je leert jezelf, jouw patronen en gewoontes (her)kennen en veranderen waar jij wilt. Groeien in zelfkennis, ont-wikkelen door te ontwikkelen.


De vraag “waarom met paarden” is er een die vaker gesteld wordt. Om toe te lichten waarom ik jou sámen met paarden coach, kijken wij eerst naar de paarden en hun natuurlijke gedrag.


Want wat weten wij eigenlijk over paarden? Er zijn duizenden boeken over geschreven en kunnen nog zeker duizenden over geschreven worden. Wij weten dat het edele dieren zijn en zij dus een hoofd en benen hebben in plaats van een kop of poten, wij weten dat we erop kunnen rijden en dat ze kunnen springen. Weet jij ook dat zij – net als ons mensen – allemaal een eigen karakter hebben, dat zij het liefst 24/7 beschikking over eten hebben en in het wild gemiddeld 40 kilometer per dag afleggen?


Nog twee belangrijke eigenschappen van paarden zijn dat het kudde- en vluchtdieren zijn. Zij leven dus in een groep met soortgenoten en zorgen voor elkaar, trekken samen van plek naar plek en beschermen elkaar. Op het moment dat jij je bij een paard begeeft, word je automatisch onderdeel van de kudde en zal het paard jou dus ook altijd analyseren. Vanuit het vluchtgedrag scant het paard continue zijn omgeving af om gevaar op tijd te kunnen herkennen. Wat betekent dat als jij je bij een paard begeeft hij jouw denken, voelen en doen waarneemt en hier altijd én direct op zal reageren, voor zijn eigen veiligheid en die van de rest van de kudde. Doordat paarden in het hier en nu leven, is de feedback die jij ontvangt vrij van een oordeel en geeft het jou informatie over jouw gedrag.


De feedback zo vrij van een oordeel is voor mij als mens – en ieder ander mens – niet te evenaren. Bij ons als mensen zit er, vanuit een ervaring, mening of gedachte, toch altijd een (on)bewuste filter over wat er gebeurt. Wat heel normaal is als je kijkt naar de eigenschappen van ons als mens. Het beoordelen van een situatie of persoon is – vanuit de oertijd – onze manier om gevaar te herkennen en onze eigen veiligheid te waarborgen. Er bestaat hier, net als tijdens de coachsessie, dan ook geen goed of fout in. Voor jouw ontwikkelproces is het alleen effectiever als de feedback op jouw thema of coachvraag zo neutraal als mogelijk is en daar is een paard nou eenmaal beter in dan ik ooit zal zijn.


Wat ik dan nog toevoeg aan een coachsessie? Vanuit gelijkwaardigheid, rust en vertrouwen faciliteer ik jouw proces en bied ik ruimte om vanuit jouw eigen kracht jouw dromen om te zetten naar realiteit.Welke dromen ga jij realiseren?


 

Meer over paarden:

In dit artikel van de Keulseweg vind je wetenschappelijke verklaringsmodellen en lees je meer over de effectiviteit van het coachen met paarden.bottom of page